Na první pohled zní francouzština a angličtina jako dva naprosto odlišné jazyky, přesto mají mnoho společného, zejména slovní zásobu a gramatiku. Nyní se můžete dozvědět, v jakých základních aspektech se tyto dva jazyky však nejvíce liší.

1. Pořadí přídavných jmen

Ve francouzštině přídavná jména zpravidla následují podstatné jméno, zatímco v angličtině se nacházejí před ním. Existují sice výjimky, ale těch je velmi málo, většinou se jedná o přídavná jména, která mají hodnotící charakter (například hezký, apod.). Pro příklad si můžeme uvést slovní spojení moderní město. Zatímco v angličtině jej přeložíme jako „a modern city“, ve francouzštině bude tento výraz přeložen jako „une ville moderne

2. Členy pro ženský a mužský rod

Ve francouzském jazyce mají všechna podstatná jména stejně jako v angličtině člen určitý a neurčitý, nicméně francouzština navíc odlišuje rod ženský a mužský. Výše zmíněný výraz můžeme tedy přeložit do angličtiny v závislosti na kontextu jako „a city“ nebo „the city“ a do francouzštiny jako „une ville“ nebo „la ville“. Pokud bychom však hovořili o vesnici, která je ve francouzském jazyce mužského rodu, použili bychom výraz „unvillage“ či „le village“.

3. Tvary sloves pro jiné osoby

Zatímco v angličtině mají všechna slovesa stejný tvar a liší se pouze pro 3. osobu jednotného čísla (až na výjimky), francouzština používá pro každou osobu jiný slovesný tvar, což je také jedním z důvodů, proč je francouzština pro mnoho lidí obtížnější a také bývá příčinou častých chyb v překladech. Pro příklad si můžeme uvést sloveso přijít. V angličtině použijeme pro všechny osoby „come“ a pouze v třetí osobě (he/she) „comes“. Ve francouzštině se ale setkáme s několika tvary: „Je viens, tu viens, il vient, nous vennons, vous venez, ilsviennent“.

Tip: Pokud nejste zkušení lingvisté, raději se do cizojazyčných textů nepouštějte a přenechte práci zkušeným lingvistům, kteří si s jazykovými chytáky hravě poradí. Stejně tak můžete využít odborných služeb pro překlady francouzštiny.

4. Vyjádření záporu

Místo toho, aby francouzština pro sloveso v negativním tvaru použila pouze jedno pomocné slovíčko jako angličtina, vyjadřuje zápor hned dvěma výrazy. Vezme-li si výše uvedené sloveso „come“, zápor vytvoříme pomocným slovesem dont a dostaneme výraz například „I dont come“. Ve francouzštině stejnou větu však řekneme slovy „Je ne viens pas“.

Článek je reklamní sdělení

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit