Víte o tom, že Spojené království a Německo jsou největšími obchodníky s kulturou v Evropě? Online portál ShopAlike vypracoval na základě statistických údajů agentury Eurostat interaktivní mapu kulturních toků v Evropě. Podívejte se na kulturní importy a exporty jednotlivých zemí a zjistíte, jak je na tom například Česká republika.

Evropský obchod s kulturou

Evropská unie se může pochlubit pozitivní kulturní bilancí (exportuje víc, než importuje). Členské státy jsou mistry v exportu uměleckých děl (obrazů, rytin, soch, atd.). Umělecká díla ve skutečnosti představují téměř polovinu evropského kulturního exportu do jiných částí světa (49,2%). Nikoho rovněž nepřekvapí, že Evropa importuje hlavně filmy, videohry a konzoly, což zřejmě souvisí se silou amerického filmového průmyslu.

Spojené království a Německo jsou největšími importéry a exportéry kulturního zboží v Evropě. Objem obchodu s kulturou jen ve Spojeném království představuje více než polovinu evropského obchodu v této sféře (58,34%). Německo představuje jednu třetinu (37,82%). Obě země však mají jiné preference. Zatímco Německo holduje zahraničním filmům, video/konzolovým hrám, Velká Británie preferuje zejména umění (obrazy, sochy, atd.). Nejenže sama exportuje velké množství kulturních produktů, ale její import uměleckých děl představuje 31,5% z celkového objemu, což může souviset s tím, že Londýn je městem s nejvyšším počtem muzeí v Europě. Velký podíl knih na kulturním exportu Německa je zase dán sousedstvím s německy mluvícími zeměmi jako Švýcarsko nebo Rakousko.

Celková bilance importu a exportu (v mil. €)

Česká republika v TOP 5

Česká republika importovala kulturní produkty v celkové hodnotě 394 mil. €. Největší část této položky tvořily knihy (32,9%), filmy a videohry (20,3%) a audiovizuální produkty jako CD a DVD nosiče (17,3%). Zároveň exportovala kulturní zboží v celkové hodnotě 553 mil. €. Největší položku opět tvořily knihy (39,6%) a audiovizuální produkty (23%). Třetí nejvíce vyváženou skupinou produktů byly tiskoviny (12,9%). Pozitivní rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu ve výši 159 mil. € České republice umožnil obsadit 5. místo mezi zeměmi s nejlepší bilancí kulturního obchodu.

Definice kulturních produktů

Definice kulturních produktů z webu Eurostat: Kulturní produkty jsou produkty umělecké kreativity, které vyjadřují uměleckou, symbolickou a estetickou hodnotu; příklady jsou starožitnosti, umělecká díla, knihy, noviny, fotografie, filmy a hudba. Tato kategorie zahrnuje CD a DVD nosiče, videohry a konzoly, jako média umožňující přístup ke kulturnímu obsahu. Zahrnuje také hudební nástroje, které sice nejsou kulturními produkty, ale představují prostředek kulturního projevu. Kulturní produkty nezahrnují produkty masové výroby, a to ani v případě, že umožňují přístup ke kulturnímu obsahu (například televize nebo CD přehrávače).

*Poznámka: Zde uvedené údaje o EU nezahrnují obchod v rámci EU. EU se zde chápe jako ucelená entita a interní výměny (mezi jednotlivými členskými zeměmi) nejsou započítány. Avšak údaje o konkrétních zemích zahrnují jak vnitroevropský, tak mimoevropský obchod. 

zdroj: ShopAlike

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit