Víte o tom, že Spojené království a Německo jsou největšími obchodníky s kulturou v Evropě? Online portál ShopAlike vypracoval na základě statistických údajů agentury Eurostat interaktivní mapu kulturních toků v Evropě. Podívejte se na kulturní importy a exporty jednotlivých zemí a zjistíte, jak je na tom například Česká republika.

Evropský obchod s kulturou

Evropská unie se může pochlubit pozitivní kulturní bilancí (exportuje víc, než importuje). Členské státy jsou mistry v exportu uměleckých děl (obrazů, rytin, soch, atd.). Umělecká díla ve skutečnosti představují téměř polovinu evropského kulturního exportu do jiných částí světa (49,2%). Nikoho rovněž nepřekvapí, že Evropa importuje hlavně filmy, videohry a konzoly, což zřejmě souvisí se silou amerického filmového průmyslu.

Spojené království a Německo jsou největšími importéry a exportéry kulturního zboží v Evropě. Objem obchodu s kulturou jen ve Spojeném království představuje více než polovinu evropského obchodu v této sféře (58,34%). Německo představuje jednu třetinu (37,82%). Obě země však mají jiné preference. Zatímco Německo holduje zahraničním filmům, video/konzolovým hrám, Velká Británie preferuje zejména umění (obrazy, sochy, atd.). Nejenže sama exportuje velké množství kulturních produktů, ale její import uměleckých děl představuje 31,5% z celkového objemu, což může souviset s tím, že Londýn je městem s nejvyšším počtem muzeí v Europě. Velký podíl knih na kulturním exportu Německa je zase dán sousedstvím s německy mluvícími zeměmi jako Švýcarsko nebo Rakousko.

Celková bilance importu a exportu (v mil. €)

Česká republika v TOP 5

Česká republika importovala kulturní produkty v celkové hodnotě 394 mil. €. Největší část této položky tvořily knihy (32,9%), filmy a videohry (20,3%) a audiovizuální produkty jako CD a DVD nosiče (17,3%). Zároveň exportovala kulturní zboží v celkové hodnotě 553 mil. €. Největší položku opět tvořily knihy (39,6%) a audiovizuální produkty (23%). Třetí nejvíce vyváženou skupinou produktů byly tiskoviny (12,9%). Pozitivní rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu ve výši 159 mil. € České republice umožnil obsadit 5. místo mezi zeměmi s nejlepší bilancí kulturního obchodu.

Definice kulturních produktů

Definice kulturních produktů z webu Eurostat: Kulturní produkty jsou produkty umělecké kreativity, které vyjadřují uměleckou, symbolickou a estetickou hodnotu; příklady jsou starožitnosti, umělecká díla, knihy, noviny, fotografie, filmy a hudba. Tato kategorie zahrnuje CD a DVD nosiče, videohry a konzoly, jako média umožňující přístup ke kulturnímu obsahu. Zahrnuje také hudební nástroje, které sice nejsou kulturními produkty, ale představují prostředek kulturního projevu. Kulturní produkty nezahrnují produkty masové výroby, a to ani v případě, že umožňují přístup ke kulturnímu obsahu (například televize nebo CD přehrávače).

*Poznámka: Zde uvedené údaje o EU nezahrnují obchod v rámci EU. EU se zde chápe jako ucelená entita a interní výměny (mezi jednotlivými členskými zeměmi) nejsou započítány. Avšak údaje o konkrétních zemích zahrnují jak vnitroevropský, tak mimoevropský obchod. 

zdroj: ShopAlike

Podpořte nás!

CZECHMAG funguje již od roku 2014 jako nezávislý a neziskový projekt několika tvůrců, kteří produkcí vlastního obsahu informují o zajímavých jménech, projektech, akcích a veškerém dění (nejen) na české undergroundové a alternativní kulturní scéně. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Nejčerstvější novinky do e-mailu?

CZECHMAG STORE