I když se ještě před pár lety zdálo, že ruský jazyk je na ústupu a ztrácí na atraktivitě, dnes se situace změnila. Ruština je opět žádaná!

Přestože se o ní zvykne říkat, že má drsný akcent a je těžko rozluštitelný (zejména v psané podobně díky azbuce), mnohé láká právě proto. Překlady do ruštiny nebo z ruštiny provádí i překladatelská agentura Aspena. Její služby jsou profesionální, protože zde nejde o mechanický překlad, ale velký důraz se klade na kulturní danosti a specifika jazyka. Ruština není jediný jazyk, kterým se v Rusku mluví. Setkali byste se tu s mnoha menšinovými jazyky.

Indoevropské rodina

Ruština patří k indoevropské rodině, která je spojena s řečtinou a latinou. Nejbližšími příbuznými je mluvená ukrajinština a běloruština. Během času byl jazyk ovlivněn i němčinou, francouzštinou a angličtinou. Moderní ruský jazyk obsahuje také velké množství mezinárodních politických, technologických a vědeckých termínů. A právě odborné překlady z ruštiny jsou dnes mimořádně trendy. Začátkem 20. století se díky výrazné vlně imigrantů dostal ruský jazyk i do Izraele, Německa, Turecka či USA. Každá země však dala jazyce vlastní příchuť. Odhaduje se, že ruštinou mluví více než 200 milionů lidí po celém světě.

Pár faktů o ruském jazyce

Ruská abeceda, známá také jako cyrilice, se vyvinula v 9. století. Její nejstarší verze byla navržena dvěma řeckými misionáři, známými soluňských bratří Cyrilem a Metodějem, kteří vynikali jako vědci a lingvisté. Modernější nádech získala abeceda v 17. století za vlády Petra Velikého. Současná podoba byla představena sovětskou vládou v roce 1918. Reforma nejen zjednodušila psaní, ale symbolizovala i rozchod s carskou minulostí. Dnes má azbuka 31 písmen a dva speciální znaky (ь, ъ). Přízvuk se neoznačuje, výjimkou jsou pouze případy, kdy má rozlišovací funkci nebo v případě málo známých slov. Překlady ruského jazyka vycházejí také z toho, že ruština je založena na fonetickém (jednomu fonému odpovídá jeden grafém) a částečně na morfologickém principu (každý morfém se píše vždy stejně).

Profesionální překladatelská a tlumočnická agentura

Špičkové překlady a tlumočení do ruštiny realizuje Aspena od roku 1995. Důraz se zde klade na vysokou kvalitu, odbornost a absolutní otevřenost požadavkům zákazníka. Pracovní postup je v souladu s normami ISO a EN. U překladů je dodržována odborné terminologie. Překlady do ruštiny je schopen profesionální tým vypracovat v expresních termínech (během 24 hodin). Problémem není kombinace překladu z ruského jazyka do kteréhokoli z dalších 50 jazyků. Je zde také možnost konzultovat své požadavky s rusky mluvícím překladatelem. Při překladech se využívají i nové trendy lokalizačních projektů do ruského jazyka.

5-startup-593335_1280-notebook-notes

Ať už vás zaujal ruský jazyk z jakéhokoliv důvodu, dnes už víte, kdo vám může plnohodnotně pomoci v oblasti překladů a tlumočení.

 

Článek je reklamní sdělení