I když se ještě před pár lety zdálo, že ruský jazyk je na ústupu a ztrácí na atraktivitě, dnes se situace změnila. Ruština je opět žádaná!

Přestože se o ní zvykne říkat, že má drsný akcent a je těžko rozluštitelný (zejména v psané podobně díky azbuce), mnohé láká právě proto. Překlady do ruštiny nebo z ruštiny provádí i překladatelská agentura Aspena. Její služby jsou profesionální, protože zde nejde o mechanický překlad, ale velký důraz se klade na kulturní danosti a specifika jazyka. Ruština není jediný jazyk, kterým se v Rusku mluví. Setkali byste se tu s mnoha menšinovými jazyky.

Indoevropské rodina

Ruština patří k indoevropské rodině, která je spojena s řečtinou a latinou. Nejbližšími příbuznými je mluvená ukrajinština a běloruština. Během času byl jazyk ovlivněn i němčinou, francouzštinou a angličtinou. Moderní ruský jazyk obsahuje také velké množství mezinárodních politických, technologických a vědeckých termínů. A právě odborné překlady z ruštiny jsou dnes mimořádně trendy. Začátkem 20. století se díky výrazné vlně imigrantů dostal ruský jazyk i do Izraele, Německa, Turecka či USA. Každá země však dala jazyce vlastní příchuť. Odhaduje se, že ruštinou mluví více než 200 milionů lidí po celém světě.

Pár faktů o ruském jazyce

Ruská abeceda, známá také jako cyrilice, se vyvinula v 9. století. Její nejstarší verze byla navržena dvěma řeckými misionáři, známými soluňských bratří Cyrilem a Metodějem, kteří vynikali jako vědci a lingvisté. Modernější nádech získala abeceda v 17. století za vlády Petra Velikého. Současná podoba byla představena sovětskou vládou v roce 1918. Reforma nejen zjednodušila psaní, ale symbolizovala i rozchod s carskou minulostí. Dnes má azbuka 31 písmen a dva speciální znaky (ь, ъ). Přízvuk se neoznačuje, výjimkou jsou pouze případy, kdy má rozlišovací funkci nebo v případě málo známých slov. Překlady ruského jazyka vycházejí také z toho, že ruština je založena na fonetickém (jednomu fonému odpovídá jeden grafém) a částečně na morfologickém principu (každý morfém se píše vždy stejně).

Profesionální překladatelská a tlumočnická agentura

Špičkové překlady a tlumočení do ruštiny realizuje Aspena od roku 1995. Důraz se zde klade na vysokou kvalitu, odbornost a absolutní otevřenost požadavkům zákazníka. Pracovní postup je v souladu s normami ISO a EN. U překladů je dodržována odborné terminologie. Překlady do ruštiny je schopen profesionální tým vypracovat v expresních termínech (během 24 hodin). Problémem není kombinace překladu z ruského jazyka do kteréhokoli z dalších 50 jazyků. Je zde také možnost konzultovat své požadavky s rusky mluvícím překladatelem. Při překladech se využívají i nové trendy lokalizačních projektů do ruského jazyka.

5-startup-593335_1280-notebook-notes

Ať už vás zaujal ruský jazyk z jakéhokoliv důvodu, dnes už víte, kdo vám může plnohodnotně pomoci v oblasti překladů a tlumočení.

 

Článek je reklamní sdělení

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit