Každý z vás měl jistě někdy ten zvláštní pocit, kdy mu přeběhne mráz po zádech, zatají se dech, nastane husí kůže a něco ve vás vám říká, abyste z tohoto místa odešli. Pojďme se společně podívat na několik českých míst, kde by Vám o samotě asi dobře nebylo.

V tomto článku se podíváme na několik dalších českých míst, o kterých stále panují legendy, že v těchto místech se člověk necítí dobře, mívá zvláštní a nepříjemný pocit “nechtěnosti”, ba i dokonce, že tu straší. Pár těchto míst jsme vybrali a zařadili do tohoto žebříčku hrůzostrašnosti. Pojďme se tedy podívat na očekávaný 2. díl seriálu TOP 5: Nejstrašidelnější místa Česka, na kterých se opravdu budete bát ještě více, než předtím.

Hrad Houska

Zdroj: procproto.cz
Zdroj: procproto.cz

Jako první strašidelné místo jsme zařadili známý hrad Houska, který se nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Byl založen v 1. pol. 13. století Přemyslem Otakarem II. souběžně s blízkým hradem Bezděz. Je postaven na místě, které nemá žádný strategický význam, nestojí poblíž žádné stezky, nebyl hradem královským a ani hraničním, byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje tedy žádný důvod, proč by měl být hrad zbudován. Už samotná cesta na hrad je kouzelným zážitkem, úzká silnička se vine mezi lesem a skalami, podél cesty můžete obdivovat roubené domky s typickými prvky místní architektury. Ale aby vše nebylo jen o kráse, hrad skrývá i mnoho záhadných tajemství a legend, které návštěvníkům nahání hrůzu.

zdroj: kpufo.cz
zdroj: kpufo.cz

Podle legend ve skále, na které byl hrad postaven, byla údajně brána do pekel, ze které do našeho světa přicházely zlé síly. Aby jim tento vstup byl znemožněn, byl zde postaven hrad a na místě pekelné průrvy hradní kaple. Kromě sirného zápachu zapáchajícího skrze otvor, měly z pukliny vystupovat také pekelné bytosti beroucí na sebe nelidskou podobu. Aby se lidé nebáli, museli díru zacpat a utěsnit a později zde postavit vysvěcenou kapli. Ještě před utěsněním díry býval na Housce žalář a v něm vězeň odsouzený k doživotí. Vězňovi slíbili, že ho propustí, pokud se ovšem spustí do díry a zmapuje, co v ní je. Odsouzený na lákovou nabídku přikývl, ale na půli cesty si to rozmyslel a vrátil se. Svůj čin komentoval pak tak, že peklo, které se tam dole skrývá, je daleko horší, než doživotní žalář. Komnaty skrývají ještě jednu pozoruhodnou historku, týkající se přespání Karla Hynka Máchy. Mácha o svém přespání napsal dopis, ve kterém líčí, že k němu měla přistoupit slečna a před ním otevřít skřínku s pohyblivými obrázky, má se za to, že to bylo víko od digitální kamery. Mácha se zeptal ženy, jaký je letopočet, ona odpověděla, že 2006. Mácha také spatřil davy lidí, hrnoucí se k zámku se šaškovským oblečením a vozily je sem příšery se svítícíma očima – mohly to být auta či autobusy. Lidé byli prý nevidomí –  mohli mít sluneční brýle, v dálce spatřil pískovcová doupata se svítícíma očima – to se mohlo zase jednat o paneláky. No řekněte sami, není to při nejmenším hodno k zamyšlení?

Hrad Zvíkov

zdroj: bohemiayacht.com
zdroj: bohemiayacht.com

Druhé strašidelné místo je královský gotický hrad Zvíkov, jeden z nejnavštěvovanějších hradů Česka tyčící u soutoku Otavy a Vltavy na Orlické přehradě už od počátku 13. století. Člověk by si řekl, že při takové návštěvnosti turistů na něm nemůže být nic strašidelného a nemůže skrývat žádná tajemství, hrad Zvíkov tuto teorii ale vyvrací. Jeden z prvních nevysvětlitelných jevů je ten, že mnohým návštěvníkům se zde abnormálně rychle vybíjí baterie k fotoaparátům a kamerám, nebo většina z vyfotografovaných obrázků jsou černé či rozmazané. Další pozoruhodná záležitost je Hlízová věž zvaná Markomanka, která zde byla postavena dříve než samotný hrad. To ale není nic záhadného, nejzajímavější jsou značky, které lze spatřit na kamenných kvádrech, z nichž je věž postavena. Tyto značky jsou v našich zemích úplně neznámé a nepodobají se žádným jiným, které známe. Nejvíce se ale podobají germánským runám. Existuje několik runových abeced, ale tyto runy se neshodují s žádnou z nich. Jsou to snad značky, které odhánějí zlo?

Asi nejděsivější záhada je spjata s Korunní síní, kde se dříve uchovávaly korunovační klenoty, než pro ně Karel IV. nechal vystavět Karlštejn. V této místnosti proudí prý velice silná energie, kterou citlivější jedinci velice dobře cítí  a dokonce dokáže zlikvidovat nejmodernější techniku. Tuto záhadu asi nejlépe znají filmaři, kteří zde natáčeli film a ano, dopadli opravdu špatně… Nejenže se jim po dobu natáčení technologie neustále vybíjela a vypínala, dokonce se najednou při natáčení po monitoru rozlévala “červená krev“. Hlavní postava filmu do roka spáchala sebevraždu a režisér zemřel za podivných okolností.  Vypráví se zde také pověsti o neposedném raráškovi, který tu prováděl různé “klukoviny”… Není to až moc neobjasněných záhad na jeden hrad?

Jihlavské katakomby

zdroj: jihlava.cz
zdroj: jihlava.cz

Tento systém podzemních jihlavských chodeb je dlouhý 25 km a rozléhá se pod celým městem Jihlava. Tato pamětihodnost je dochovaným pozůstatkem činnosti jihlavských horníků za účelem těžby stříbra. Nejpravděpodobnější je, že chodby byly vybudovány z ekonomických důvodů, kvůli nedostatku míst na povrchu. Výstavbu zapříčinilo tedy uskladňování cenností či výrobní prostory. Dost ale historie, to co se tu děje, je opravdu ohromující… Ve spoustě případů se o duchovi jen mluví, že byl někde spatřen, nebo se na malou chvíli zjevil a pak zase zmizel, ale co kdyby byl náhodou duch nafilmován? Přesně tohle se právě v roce 1997 povedlo známému badatelovi Stanislavu Motlovi, který se zde rozhodl přespat. Celou noc se nic zvláštního nedělo, občas zaslechl nějaký ten hlas nebo krok zpovzdálí. To, co ale spatřil s kamerou v ruce mezi 4 a 5 hodinou ranní, bylo už naprosto šokující. Na stěně spatřil stín zvláštní postavy s krkem tenkým jako předloktí a hlavou podobající se helmě. Nebyla to jen nějaká náhoda, tuto postavu zde spatřilo už více lidí, dokonce i senzibilové. Pomocí automatické kresby (jde o přímý kontakt s podvědomím, kdy ruka neví, co kreslí) nakreslili právě tuto postavu.

V těchto místech se také nachází úsek, který je velice energetický. Mezi již zmiňovanou 4 a 5 hodinou ranní tu dochází k poklesům teploty a jsou viděny postavy, které by jakoby procházely z jedné zdi do druhé. Mnoho specialistů na paranormální jevy si myslí, že se zde nachází brána do jiného světa, nebo tu byl kdysi někdo pohřbený, tato energie nikdy nezmizí, pouze se přemění. Za touto zdí byla také objevena místa, které nikdy předtím nebyla zmapována.

zdroj: agartha.cz
zdroj: agartha.cz

Stín, který byl té noci nafilmován Stanislavem Motlem, se značně podobá malůvkám, které se objevovaly v egyptských pyramidách a symbolizovaly postavy s nadpřirozenými silami. Bylo vyloučeno, že by se jednalo o samotný stín autora. Ať už na paranormální jevy a zvýšené energie věříte nebo ne, tento důkaz a shoda náhod je přesto oslňující…

Bohnický hřbitov bláznů

zdroj: rajce.idnes.cz
zdroj: rajce.idnes.cz

Bohnický hřbitov bláznů je údajně jedno z nejnegativnějších míst v Česku, vaše návštěva Vás bude doprovázet vybíjením baterky u telefonu, značnými výkyvy teploty a podlamujícími se koleny, je to ale všechno pravda? Nebo jsou to jen domněnky a uměle vytvořené hypotézy? Dnes už polorozpadlý a vykradený hřbitov byl založen roku 1906, 3 roky po otevření bohnické léčebny, a přestal fungovat v roce 1960. Mezitím zde bylo pohřbeno přes 4600 mrtvol a aby se sem vešly, na některých místech leží i ve 3 vrstvách. Tito nebožtíci byli hlavně pacienti léčebny a její zaměstnanci. Mimo jiné tu údajně leží vrah Otýlie Vranské (brutálně zavražděná prostitutka v roce 1933) a také se spekuluje o pohřbení atentátníka Gavriela Principa, který v roce 1914 spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Ferdinanda d’Este. To, co je pro tento hřbitov šokující, je, že přestože tu leží přes 4600 mrtvých, k nebi se tyčí pouze jediný náhrobek 29 let starého Maria Tumy, ostatní byly totiž rozkradeny. V 80. letech zde probíhaly infantilní satanské rituály, které přinesly spíše trapnost, než bůh ví co zajímavého. Osobně si myslím, že pokud sem zavítáte, místo ducha tu potkáte leda tak zloděje, který si bude odnášet nějaký ten náhrobek, nebo naopak nějakého bordeláře, který sem přišel vynést smetí.

Noutonický hřbitov

zdroj: tajemnamista.cz
zdroj: tajemnamista.cz

Né příliš velký Noutonický hřbitov se nachází nedaleko Prahy v obci Noutonice. Ačkoliv hřbitov není tolik známý, na internetu je proslulý především záhadnými historkami, kterých je opravdu mnoho. Mluví se například o slyšení šepotu a kroků nepatřící žádnému viditelnému člověku, dále také dětský nářek a podobné nevysvětlitelné jevy. Obyvatelé se mají tomuto místu velkým obloukem vyhýbat a pokud na hřbitov musejí, nechodí tam rádi. Osobně si myslím, že je to jen internetové “haló” a hřbitov je naprosto normální, jako většina ostatních, přesto mi to ale nedalo a hřbitov jsem navštívil. Než přijedete ke hřbitovu, můžete se kochat rozsáhlými loukami a rozkvétající krajinou. Když spatříte hřbitov, začnete si říkat, co je špatně a kde se vzala ta údajná ponurost, o které se všude tak píše. Tento hřbitov je jeden z nejpozitivnějších a nejpříjemnějších, kde jsem kdy byl, místo duchů se zde shromažďují ptáci a pěkně tu zpívají, místo záhadného šepotu tu jsou akorát tak menší poryvy větru. Nejspíše je to tedy jen fáma, která se bezdůvodně šíří po internetu, ale co my víme, třeba se tu opravdu děje něco paranormálního, já každopádně tuto zkušenost neměl. Když jsem při odchodu míjel cyklistu, který se přišel hřbitovem pokochat jako já, zhluboka jsem zařval, aby aspoň on měl něco strašidelného z návštěvy tohoto “tajemného” místa.

Podivná místa působí na každého jinak a na někoho třeba vůbec, proto existuje tolik rozlišných názorů a zkušeností z podobných návštěv. Je jen na Vás, jestli těmto historkám uvěříte a necháte na sebe působit to jisté tajemno, nebo si vše nějak jednoduše vysvětlíte. Každopádně sdílejte článek mezi své přátele, napište do komentářů nějakou Vaši strašidelnou příhodu, popřípadě doporučte nějaké další tajemné místo.

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit