Významný podíl z celkového počtu dopravních nehod s následky na životech mají nehody s chodci – nejzranitelnější účastníci provozu. V rámci srovnání podílu usmrcených chodců v obci k celkovému počtu usmrcených osob při dopravních nehodách ve státech Evropské unie byla Česká republika v roce 2009 na desátém místě se 72,2 %. Ve srovnání podílu usmrcených osob v obci k celkovému počtu usmrcených osob při dopravních nehodách skončila na osmém místě s 14,1 %. Zda se situace zlepší, je na odbornících, kteří se problematikou nehodovosti dlouhodobě zabývají.

Snížení nehodovosti chodců sice patří k prioritám, ale vymyslet efektivní řešení je často nadlidský úkol. Na mnoha místech se to daří díky kombinaci vhodně zvolených nástrojů. Jedná se o prvky, které určitým způsobem přimějí řidiče k dodržování limitů a zvýšené ostražitosti. Kromě svislé dopravní značky A12a s upozorněním na zvýšený výskyt chodců jde především o zpomalovací prahy a další fyzické prvky.

Nižší nehodovost, hluk a nedýchatelný vzduch

Není pochyb, že zpomalovací prahy fungují. Umisťují se zejména na místních komunikacích nižších úrovní, a to v místech, kde je dodržování nižší rychlosti ještě důležitější než jinde (tzn. v místech častých dopravních nehod a na rizikových úsecích). Bývají doplněny o odpovídající dopravní značení a řidičům nezbývá, než před průjezdem výrazně snížit rychlost.

V praxi jde účinnost zpomalovacích prahů ruku v ruce se správným umístěním a volbou vhodného typu a provedení. Klíčovou roli přitom hraje celková koncepce – nasazení samostatných prahů bez dalších prvků zpravidla není příliš efektivní.

Montáž retardérů má bohužel i stinnou stránku. Negativem jsou vyšší hluk a zvýšená produkce emisí v jejich bezprostředním okolí. A právě tyto důvody by měly odborníky na dopravu přimět k jiným opatřením vedoucím ke zvýšení plynulosti dopravy. Nezbývá než doufat, že se jim v budoucnu podaří najít schůdné řešení.

Článek je reklamní sdělení

Podpořte nás!

CZECHMAG funguje již od roku 2014 jako nezávislý a neziskový projekt několika tvůrců, kteří produkcí vlastního obsahu informují o zajímavých jménech, projektech, akcích a veškerém dění (nejen) na české undergroundové a alternativní kulturní scéně. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Nejčerstvější novinky do e-mailu?