Významný podíl z celkového počtu dopravních nehod s následky na životech mají nehody s chodci – nejzranitelnější účastníci provozu. V rámci srovnání podílu usmrcených chodců v obci k celkovému počtu usmrcených osob při dopravních nehodách ve státech Evropské unie byla Česká republika v roce 2009 na desátém místě se 72,2 %. Ve srovnání podílu usmrcených osob v obci k celkovému počtu usmrcených osob při dopravních nehodách skončila na osmém místě s 14,1 %. Zda se situace zlepší, je na odbornících, kteří se problematikou nehodovosti dlouhodobě zabývají.

Snížení nehodovosti chodců sice patří k prioritám, ale vymyslet efektivní řešení je často nadlidský úkol. Na mnoha místech se to daří díky kombinaci vhodně zvolených nástrojů. Jedná se o prvky, které určitým způsobem přimějí řidiče k dodržování limitů a zvýšené ostražitosti. Kromě svislé dopravní značky A12a s upozorněním na zvýšený výskyt chodců jde především o zpomalovací prahy a další fyzické prvky.

Nižší nehodovost, hluk a nedýchatelný vzduch

Není pochyb, že zpomalovací prahy fungují. Umisťují se zejména na místních komunikacích nižších úrovní, a to v místech, kde je dodržování nižší rychlosti ještě důležitější než jinde (tzn. v místech častých dopravních nehod a na rizikových úsecích). Bývají doplněny o odpovídající dopravní značení a řidičům nezbývá, než před průjezdem výrazně snížit rychlost.

V praxi jde účinnost zpomalovacích prahů ruku v ruce se správným umístěním a volbou vhodného typu a provedení. Klíčovou roli přitom hraje celková koncepce – nasazení samostatných prahů bez dalších prvků zpravidla není příliš efektivní.

Montáž retardérů má bohužel i stinnou stránku. Negativem jsou vyšší hluk a zvýšená produkce emisí v jejich bezprostředním okolí. A právě tyto důvody by měly odborníky na dopravu přimět k jiným opatřením vedoucím ke zvýšení plynulosti dopravy. Nezbývá než doufat, že se jim v budoucnu podaří najít schůdné řešení.

Článek je reklamní sdělení

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit