Investiční skupina DRFG aktivně rozšiřuje svou divizi DRFG Medical, kterou má na starosti Rudolf Matějka. Ten pro Davida Rusňáka buduje síť lékáren Na zdraví, kterých je v současné chvíli 15 po celé republice.

Přebíráme fungující a zavedené lékárny, pokračuje Matějka

Strategií v budování lékáren je přebírat již fungující a zaběhlé lékárny. „Lékárny nestavíme na zelené louce. To by z investičního hlediska vůbec nedává smysl. Raději přebíráme zavedené lékárny. Právě jednáme o převzetí dalších,“ říká Matějka.

Lékáren bude ubývat, odhaduje zástupce investiční skupiny

V současné době je v Česku kolem 2 600 lékáren, z nichž jsou tři čtvrtiny v rukou soukromníků. Matějka se domnívá, že během následujících pěti let bude z trhu mizet 50 až 100 lékáren každý rok. „Myslím, že v celé republice je asi 300 lékáren, které stojí za to koupit. Zbytek podle mě nemá hodnotu. Po 25 letech se obnovuje generační cyklus, staví se nová sídliště, dochází k přesunu center a mnoho lékáren již svou lokalitu „přežilo.“ dodává Matějka.

Do portfolia DRFG Medical přibývají lékárny v provozním zisku

„Kupujeme lékárny, které jsou v provozním zisku. Lékárny často mívají problém uřídit své cash flow, nebo jsou na hranici zisku a ztráty. Například ve Vyškově DRFG koupila celou budovu poliklinity, jejíž součástí byl lékárna. Původní provozovatelka během transakce převodu upadla do insolvence, nicméně šlo o výjimečný případ. Lékárnu brzy otevřeme,“ pokračuje Matějka.

Napříč regiony jsou mzdové náklady podobné, liší se cena nájmů

Lékárny Na zdraví se převážně vyskytují v menších městech, kde jsou více na očích. Například jen v Praze je 350 lékáren a konkurence je velká. Například lékárna v Kamenici nad Lipou má lepší výkony než pražská ve Faustově domě, protože je v třítisicovém městečku jediná. „Původně tam byly v provozu dvě lékárny s průměrným výkonem. Obě jsme koupili a jednu z nich zavřeli. Napříč regiony jsou náklady na mzdy v podobné úrovni, ale nájem je v menších městech nižší, což je investičně zajímavější,“ uzavírá Matějka. DRFG má jasnou vizi a bude dál investovat do zdravotnictví.