Jsem inspektorem nemovitosti, což znamená, že jsem odborníkem z oblasti stavebnictví.

Mám mnoholetou praxi v oboru stavebnictví. Jsem sdužen v Asociaci inspektorů nemovitostí (AIN). To znamená, že mám zkoušku AIN.  Jako každý člen AIN souhlasím se stanovami, etickým řádem a dalšími interními předpisy AIN. Moje práce je vždy nestranná a diskrétní.

Inspekce nemovitostí a stavební průzkumy provádím po celé ČR, zejména se ale soustředím na inspekce nemovitostí  východní Čechy, Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, tedy od Liberce po Šumperk a Olomouc atd.

Metodika Nemopas

Pracuji podle metodiky Nemopas.

Tato metodika se opírá o propracovanou metodiku, kdy dochází k vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. I tyto obory patří statika, úniky tepla, zvuk a hluk, technické zařízení budovy, izolace proti vodě, škodlivé látky a zdravé bydlení, povrch podlah a stěn nebo bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost.

Metodika byla vypracoánai odbornkyi ze Znaleckého ústavu DEKprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.   Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad.

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Pokud potřebujete pro svůj dům či byt vystavit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), stačí mne kontaktovat. Jak zjistíte, zda PENB potřebujete?

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, má vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost opatřit si průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, dále při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

Inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitostí je zjištění celkového technického stavu domu, jeho skrytých i zjevných vad. V rámci inspekce se poruchy a rizika poruch objektu vyhodnocují na základě zjevných projevů, zkušeností a neinvazních měřicích přístrojů. V případě podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, delší měření apod.), je klient o podezření informován a jsou mu doporučena potřebná další měření či průzkumy.
V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystaven průběžný protokol. Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu – Technický průkaz nemovitosti. V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.

Článek je reklamní sdělení

Zanechat komentář

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.