Profesní studijní programy MBA jsou obecně určeny pro manažery či vedoucí pracovníky a ty, kteří se na tyto pozice připravují. V rámci MBA studia nicméně existuje možnost volby specializací, které umožňují posluchačům zaměřit se na ty oblasti problematiky, které je zajímají především. Jednou z takových je i oblast psychologie managementu. Co konkrétně tato specializace obnáší a pro koho je určena především?

Psychologie managementu – co se pod ní skrývá?

Pro úspěch při práci na řídících pozicích je dobré zvládnutí psychologie rozličných situací důležitým předpokladem jejich úspěšného zvládnutí. Studijní program „Psychologie managementu“ je svým zaměřením určen právě pro ty vedoucí pracovníky, kteří se chtějí lépe orientovat v psychologické stránce pracovního prostředí. Posluchači budou seznámeni s problematikou využití psychologie pro řízení kolektivu stejně jako se naučí ovládat a využívat svoje emoce či řešit konflikty, které jsou nedílnou součástí života každého pracovního kolektivu. Psychologie hraje v rámci vnitřních procesů firmy velkou roli, kterou není radno podceňovat.

Jak studovat psychologii managementu?

Výuka v programu je zaměřena především prakticky a velký důraz je kladen na řešení modelových situací a příkladů z praxe. Velkou přidanou hodnotu přinese jak manažerům a vedoucím pracovníkům, tak těm, kteří chtějí pochopit a osvojit si psychologické postupy spojené s manažerským prostředím. Program však využijí i podnikatelé nebo HR specialisté.

Studijní programy MBA jsou na Ústavu práva a právní vědy, instituci s patnáctiletou tradicí, jsou organizovány s maximálním ohledem k pracovnímu i soukromému životu posluchačů. Studium je možné absolvovat distančně a vždy jej vedou zkušení, renomovaní lektoři. Psychologie managementu, stejně jako další studijní programy, zvýší kvalifikace absolventů i jejich cenu na pracovním trhu.

– advertorial –

Podpořte nás!

CZECHMAG funguje již od roku 2014 jako nezávislý a neziskový projekt několika tvůrců, kteří produkcí vlastního obsahu informují o zajímavých jménech, projektech, akcích a veškerém dění (nejen) na české undergroundové a alternativní kulturní scéně. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Nejčerstvější novinky do e-mailu?

CZECHMAG STORE