Ať už jedete vozem, nebo se po vozovce pohybujete jiným způsobem, vidíte všude kolem sebe umístěné dopravní značky. Pokládáte si otázku, kdo je na daná místa instaluje? Pokud ano, přinášíme vám odpověď spojenou právě s rozhodnutím o umístění značek.

Dálnice

Zde je to poměrně komplikované. Nutno říci, že zde má v kompetenci umístění dopravních značek Ministerstvo dopravy. Není to ale tak jednoduché, jelikož aby mohlo značku na dálnici umístit, potřebuje nejprve písemné vyjádření od jiného úřadu, kterým je Ministerstvo vnitra. Bez něho značku umístit na dálnici nelze.

Silnice I. třídy

Zde už je problematika rozhodnutí o umístění dopravních značek podstatně jednodušší. Pokud budeme konkrétní, tak má vše za úkol místně příslušný krajský úřad. Nutno ale dodat, že i ten potřebuje písemné vyjádření. Nikoliv ale od ministerstva, ale jenom od policie České republiky.

Silnice II. a III. třídy

Tyto silnice již plně spadají pod působnost jednotlivých obcí. Proto právě zde mohou rozhodovat o umístění značek místně příslušené obecní úřady, a to konkrétně ty s rozšířenou působností. I zde je však nutnost předchozí konzultace. A to opět s policií, která musí vydat souhlasné a také pochopitelně i písemné stanovisko o umístění.

Účelové komunikace

Ty jsou majetkem konkrétních vlastníků a tak to jsou právě oni, kdo rozhodují o umístění konkrétního dopravního značení. Aby to bylo možné, je pochopitelně nezbytné nejprve podat žádost. Tu musí schválit nejenom obecní úřad s rozšířenou působností. Nutné je také písemné a pochopitelně i souhlasné stanovisko policie, bez čehož značku umístit nelze.

Nepřístupné účelové komunikace

Jelikož se jedná o komunikace, kam lidé nemají přístup a jde pouze o různé soukromé cesty, nejsou zde stanovena ani žádná pravidla o umístění dopravního značení. Je tedy plně v kompetenci jejich vlastníka, zda se rozhodně na místo značku umístit, a jaká přesně to má být.

Článek je reklamní sdělení

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit