Nakladatelství Kniha Zlín v současné době vydává přibližně třicet pět titulů ročně. Pro české čtenáře pečlivě sestavují ediční plán, který mapuje aktuální dění na literární scéně, především světové. Vy si o některé nejnovější tituly tohoto podzimu můžete zasoutěžit!

Oslovují nás knihy, které zachycují rozmanité aspekty lidské existence, nahlížejí z různých perspektiv na mezilidské vztahy, zkoumají vztah člověka a společnosti a přinášejí individuální výpověď o dnešním světě. Nevydáváme jen současné romány a kratší prozaické žánry světové a české provenience, ale také knihy z oblasti literatury faktu a poezii. V současné době zaujímají v našem edičním plánu stále výraznější místo knihy o umění, především o umění současném, a roli umění v životě člověka i společnosti.

Můžete soutěžit o knihy Vlčí ostrov, La Loba, Virál a Miovo blues.

Ve kterém roce vzniklo nakladatelství Kniha Zlín?

a) 2000

b) 2004

Jak vyhrát?

1) Dej “To se mi líbí” facebookové stránce CZECHMAG.
2) Napiš do komentářů pod tento příspěvěk správnou odpověď na soutěžní otázku.

Deadline soutěže je 12. listopadu.