Studií o druhé světové válce bylo napsáno bezpočet, avšak i přesto se Normanu Ohlerovi v knize Totální rauš, drogy ve třetí říši podařilo nevídané – přijít s tématem dosud vědecky zevrubně neprobádaným. Nacismus a drogy.

Nacismus byl v jistém slova smyslu toxický. Zanechal světu chemické dědictví, které se nás dotýká dodnes: jed, který jen tak nezmizí. Ačkoliv se nacisté vydávali za čisté jedince, za podpory ideologie a pomocí propagandistické okázalosti a drakonických trestů prosazovali přísnou protidrogovou politiku, získala si za Hitlera oblibu jedna zvlášť návyková a nadmíru záludná látka.“

Přesně těmito slovy, jimiž přibližuje „lidovou drogu“ Pervitin, Norman Ohler uvozuje svou knihu. To, že se armády v průběhu dějin uchylovaly k nejrůznějším metodám, aby zvýšily bojeschopnost svých vojáků, v dnešní době člověka alespoň trochu informovaného pravděpodobně nepřekvapí. Nicméně rešerším v německých a amerických archivech, procházení dostupných materiálů k tématu a hovorům s pamětníky, vojenskými historiky a lékaři věnoval Norman Ohler pět let, a výsledkem je tato ucelená studie podrobně mapující užívání drog ve třetí říši, kterou nyní máme možnost držet v ruce.

Kniha, jež mapuje historii třetí říše od roku 1933 do roku 1945, střídá dva typy pasáží. Pasáže, které se zaměřují na postoj ke drogám samotného Vůdce, Adolfa Hitlera, a osob kolem něj, zejména jeho osobního lékaře Theodora Morella, plynule přecházejí v pasáže popisující distribuci drog mezi řadové vojáky, přičemž nejpůsobivěji z celé knihy vyznívá část popisující blitzkrieg jakožto amfetaminovou válku. Podstatné je, že si nedělá nárok na titul vědecké práce akademického historika. Ba naopak.

Sám autor opakovaně zdůrazňuje, že se jedná o konstrukce vytvářené na základě útržkovitých informací získávaných prací v archivech, která má ve čtenáři vyvolat otázky, nabídnout novou perspektivu pohlížení na tuto historickou epochu, přičemž čtenář se musí sám rozhodnout, zda bude nebo nebude informacím v ní uvedených věřit.

Kniha Totální rauš, drogy ve třetí říši je první populárně naučnou publikací z pera Normana Ohlera. A nutno dodat, že velice zdařilou, jež si dle redakce pozornost čtenářů právem zaslouží.

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit