24. dubna si všichni Arméni zavzpomínali na 100. výročí od začátku arménské genocidy, brutálního vyvražďování nevinného obyvatelstva tehdejší Osmanské říše, během kterého zemřelo nad 1,5 miliónů lidí, což tvořilo 2/3 celého tehdejšího národa.

Toto státem řízené brutální vyvražďování započalo roku 1915 a trvalo dlouhá léta, během kterých mnoho dětí přišlo o své rodiče nebo dokonce o svůj vlastní život. Praktiky, které Turci v Osmanské říši vykonávali na Arménech, by se pár slovy daly shrnout jako nelidskost, brutalita a nechutnost. Pokud jste nebyli bezdůvodně popraveni, čekaly vás dlouhé a nekonečné transporty ve vozech na dobytek, během čehož jste samozřejmě nedostávali najíst ani napít. Pokud jste vydrželi, byli jste následně vláčeni po poušti jen proto, abyste na následky vyčerpání, únavy a hladu zemřeli. Když matce během těchto pochodů smrti zemřelo v náruči vlastní dítě, byla nucena ho na místě zanechat a jít dál.

Výpovědi přeživších nebo jejich příbuzných, ale i fotky, zachycují momenty, při kterých je vám mdlo. Setnuté hlavy napíchnuté na kůly, nožem rozpárané břicho těhotné matky, nahé ženy přibité na kříž. To je jen stručný výčet zvěrstev, která byla na nevinném obyvatelstvu páchána. Řekli byste si, jak to vůbec bylo možné, nebo jak to, že jste o tom dosud nevěděli? Pod vládou triumvirátu Pašů byl upraven zákon tak, aby všechny tyto praktiky byly zcela legální, okolní státy tyto události za chaosu 1. světové války ignorovaly. Turci v současnosti všechna tato jednání popírají, redukují počty obětí a o tom, že se jednalo o genocidu nechtějí ani slyšet. Možná vás překvapí, že ani Česká republika tyto události oficiálně nepovažuje za genocidu.

Arménská genocida je v českém školství zmiňována opravdu minimálně, možná vůbec. Přinášíme vám rozhovor s Andrejem Martirosjanem, napůl Arménem, který pod svým hudebním pseudonymem Nate vzdal hold všem těmto obětem v písni a klipu Kdyby Zdi Mohly Mluvit (If The Walls Could Talk).

Andrej Martirosjan (Nate) | 100 let od arménské genocidy

Nate – Kdyby Zdi Mohly Mluvit / If The Walls Could Talk

Nestyďte se projevit váš názor na tyto události a nebraňte se tomu rozvířit o tomto tématu vášnivou debatu. Budeme jedině rádi.