Pokud pracujete ve strojírenském průmyslu, moc dobře víte, co je to metalurgie. Metalurgie je vlastně výrobní odvětví či věda, do které spadá mnoho dalších oborů, jako je právě hutnictví. Konkrétně metalurgie je věda či odvětví zabývající se získáváním a následným zpracováváním kovů a jejich slitin. Pokud bychom se na to měli podívat z praktického pohledu, řekli bychom, že je to výroba železa, oceli, výroba barevných kovů a jejich následné zpracování. A obor hutnictví pod zmiňovanou metalurgii spadá. Ale jak lze charakterizovat tento obor?

Co je to hutnictví

Pokud hovoříme o hutnictví, hovoříme o samostatném průmyslovém oboru, který se zabývá výrobou surových kovů a výrobků z nich. Pod tento obor spadá zkrátka veškerá hutní výroba, a to včetně výroby neželezných, tedy jinými slovy barevných kovů.

Pokud bychom měli zmínit neznámější podobor hutnictví, zmínili bychom hutnictví železa. Podoborů spadajících pod “hutnictví” je však vícero.

Hutnictví jako velice starý obor lidské činnosti

O hutnictví lze pronést, že se jedná o velice starý obor lidské činnosti, který je známý už od starověku. Na tento obor navazuje celá řada dalších příbuzných oborů, nejčastěji na něj navazuje obor slévárenství, také těžké strojírenství (strojírenstvím se zabývá například firma MSC MetPro, a. s., kde hutní materiály prochází několika procesy výroby, k nimž patří například tryskání materiálu, pálení materiálu nebo ohraňování materiálu).

Na hutnictví mohou samozřejmě navazovat ještě další obory, jako je koksárenství, dále také plynárenství nebo obecně chemický průmysl.

Z hutnictví vzejde samozřejmě i celá řada hotových výrobků, k nimž patří například traverzy, dráty, odlitky, plechy, dále také ocelové profily, nosníky či roury, strojí součástky, trubky a kolejnice.

Článek je reklamní sdělení

Podpořte nás!

CZECHMAG funguje již od roku 2014 jako nezávislý a neziskový projekt několika tvůrců, kteří produkcí vlastního obsahu informují o zajímavých jménech, projektech, akcích a veškerém dění (nejen) na české undergroundové a alternativní kulturní scéně. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Nejčerstvější novinky do e-mailu?