Hrdlořezský sad Třešňovka a stromy, mezi kterými je natahána jeden kilometr dlouhá látka, která se proplétá a spojuje je. Striktní linie stromořadí jsou proťaty napříč. Tak vypadá landartová instalace, která je v jednom z nejoblíbenějších pražských sadů umístěna od 16. 4. do 2. 5.

Tomáš Kodet chodil do Třešňovky běhat. Jako studenta architektury ho tam zaujaly dlouhé linie sadu na vrcholu kopce a město pod ním. Měl pocit, že by to chtělo striktní geometrii nějak narušit. Aby nebylo k vnímání pouze město, ale aby svůj prostor dostal sad jako celek, ale i samotné třešně.

Vzniklo tedy dílo, které je parafrází na energii a pomíjivost. Bílá látka reprezentuje dynamiku, pohyb, dočasnost. Stromy jsou zase symbolem trvalé, avšak proměnlivé skutečnosti. „Látka se sebou nechá vláčet naprosto bez cíle, elegantně a nahodile se pohybuje prostorem, tak jako my, když kolem ní a skrze ni procházíme.“

Kilometr dlouhá textilie je uměleckým prvkem, který rozděluje sad a vytváří nové prostorové souvislosti. Staví se do opozice k okolním stromům. Je průmyslová, je dočasná, vanoucí a bez energie. Zatímco živé stromy mají v pupenech a květech sílu a záruku nového roku, textilie dokáže přenášet pouze energii větru. Tu ovšem zhmotňuje do dynamické hry.

„Prolínání prostorů a přerušené aleje, mezi živými třešni je bezvládná látka, dynamicky zmítaná větrem. Jde o vnímání prostorových souvislostí, stromů jako nositelů času, látka reprezentuje děj. Vizuální i prostorová zábrana se neustále hýbe, je však spoutána o kmeny a větve, které ji nepustí dál a nedovolí ji odletět.“

Až třešně rozkvetou, bude instalace hotová, fungovat bude ale ve všech fázích. I když budou větrem poletovat odkvetlé okvětní lístky a mezi bílou látkou a starými třešněmi bude chumelit. „Pak už to nebude látka, která je dočasná, ale okvětní lístky a jaro. Pomíjivost nabere jiný rozměr a pomyslná symbolika se otočí. A právě potom nastane čas instalaci sundat a nechat sad znovu samostatně žít.“

Látka rozmístěná v sadě nijak nebrání aktivnímu trávení volného času na pražské Třešňovce. Prvního máje bude tedy i tam spousta možností na tradiční polibek pod třešní. Vše bude pouze doplněno o jedinečný umělecký zážitek.

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit