Smlouva je dvoustranné, příp. vícestranné právní jednání, které spočívá ve vzájemném projevu vůle smluvních stran. Tento projev vůle přitom směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, které právní předpisy s tímto projevem vůle spojují. Aby mohla být smlouva platně uzavřena, musí obsahovat všechny své podstatné náležitosti. Ty se liší podle smluvního typu.

Forma smlouvy

Mnoho lidí si myslí, že smlouva musí být písemná. Jak se říká, co je psáno, to je dáno. To je samozřejmě pravda, ale smlouva může být uzavřena i ústně nebo konkludentně. V takovém případě písemnou formu mít samozřejmě nemusí a ani nebude. Takové smlouvy uzavíráte např. nastoupením do autobusu nebo zaplacením rohlíků v obchodě.

Podstatné náležitosti

Ať už je smlouva uzavřena jakkoliv, stále musí splňovat určité zákonné požadavky. Zákon je označuje jako podstatné náležitosti smlouvy. Jejich absence způsobuje neplatnost smlouvy. Pokud tedy chcete uzavřít smlouvu, dejte si pozor, abyste na nějakou náležitost nezapomněli, zbytečně byste museli řešit problémy, kterým se dá předejít.

Pokud si na sepsání smlouvy netroufáte sami a zároveň se nechcete obrátit na advokáta, můžete využít vzorové smlouvy. Kvalitní vzorové smlouvy by měly všechny potřebné náležitosti obsahovat.

Mezi jedny z nejčastějších smluv patří kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouva a smlouva o dílo. Vyplatí se proto znát, co by tyto smlouvy měly, resp. musí, obsahovat. Jedná se o dva odlišné smluvní typy, nájemní smlouva proto bude obsahovat jiné náležitosti než smlouva kupní.

Kupní smlouva

Při uzavírání kupní smlouvy je potřeba uvést identifikaci stran, tedy kdo je prodávající a kupující, označit předmět koupě a uvést jeho cenu. Do smlouvy můžete samozřejmě doplnit i další náležitosti, např. různé časové doložky, ustanovení o nárocích z vadných plnění apod. Do písemné smlouvy doplňte také podpis, datum a místo uzavření smlouvy.

Obecně mohou být kupní smlouvy uzavírány ústě, výjimkou je ale kupní smlouva na nemovitost. Zde zákon vyžaduje formu písemnou.

Darovací smlouva

Podstatnými náležitostmi darovací smlouvy jsou kromě identifikace stran a darovaného předmětu navíc vůle dobrovolně a bezplatně darovat a převést vlastnické právo k darované věci. Neuvádíme zde náležitosti jiného smluvního typu, např. uvedení kupní ceny do darovací smlouvy určitě nepatří.

Pokud darujete věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, s ústním nebo konkludentním uzavřením si nevystačíte. Např. darovací smlouva na nemovitost proto musí být uzavřena písemně.

Článek je reklamní sdělení

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit