Velká změna proběhne v březnu na půdě Galerie MeetFactory a rezidenčního programu: nová kurátorka Eva Riebová vystřídá na postu kurátora Galerie MeetFactory Jara Vargu, kurátorku rezidenčního patra Zuzanu Jakalovou nahradí Lucia Kvočáková a Piotr Sikora.

Jaro Varga, který v MeetFactory jako kurátor působil od roku 2015, se během svého působení soustředil na realizaci samostatných a skupinových výstav, reagujících na aktuální diskurzy v současném umění s co možná nejširší společenskou odezvou. „Umění dlouhodobě vnímám jako prostor imaginace a zároveň diskuze. Budu se snažit o utváření takovéhoto prostoru,“ řekl Jaro Varga na začátku svého působení ve smíchovském centru současného umění.

Nováček v Meet

Na myšlenku propojení MeetFactory s kulturním prostředím Prahy navazuje nastupující kurátorka Eva Riebová, která vystudovala dějiny umění na pražské Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole umělecko-průmyslové, během studií absolvovala stáž na New York University v New Yorku. Po ukončení studia žila v Berlíně, kde působila v galerii Gregor Podnar zaměřené na umění střední a východní Evropy. Po návratu do Prahy působila Eva Riebová jako manažerka v oblasti mezinárodních kulturních projektů (např. Pražské Quadriennale), a uměleckého trhu. Souběžně se věnovala odborné činnosti, přípravám kurátorských projektů a organizaci kulturně-společenských akcí (Živé město, festival Povaleč, studio Alta a jiné).

Nové cíle 

Podle Evy Riebové se Galerii MeetFactory dlouhodobě daří představovat veřejnosti vynikající umělce a projekty přesahující hranice české umělecké scény, což je zcela určitě vzor, kterého se chce držet i v budoucnosti. „Prostory MeetFactory propojují umělecké žánry a přitahují veřejnost s širokým kulturním zájmem. Takové multižánrové prostředí vytváří podmínky pro uvažování o výstavních projektech v terminologii vypůjčené z jiných uměleckých odvětví. Mojí ideální představou je vytvořit dynamickou výstavní dramaturgii, jakési ,výstavní libreto´, které bude působit jako kompaktní celek, kde spektakulární ,shows´ vystřídají projekty, které dají prostor experimentům, společensko-kulturní reflexi a modelování nových uměleckých přístupů,“ popisuje svou vizi Riebová.

Zuzana Jakalová pozici kurátora rezidenčního programu MeetFactory zastávala od roku 2012. V současnosti začíná pracovat jako kurátorka na display.cz a zároveň v rámci svého doktorandského studia píše práci na téma emocionální práce a etika starostlivosti v kontextu rezidenčních programů. V rámci zkvalitnění služeb stále se rozvíjejícího rezidentského programu vystřídají Zuzanu Jakalovou na kurátorském postu dva kurátoři – Lucia Kvočáková a Piotr Sikora.

Nováčci

Lucia Kvočáková je absolventkou dějiny umění Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde momentálně zahájila doktorské studium. Pod vedením docentky Rakušanové se zabývá především uměním první poloviny 20. století se zaměřením na vztahy mezi českou a slovenskou modernou.

Jako kurátorka uspořádala několik menších výstav v České republice (Zuzana Žabková, Galerie K4) i na Slovensku (Lucie Mičíková, Východoslovenská galerie v Košicích). Podílela se také na projektu spojujícím současné umění s historií a teorií umění (Per astra ad monstra, Markéta Jáchimová, Galerie UM). Lucia Kvočáková je zakladatelka a předsedkyně občanského sdružení BJŐRNSONOVA, které si klade za cíl rozšiřovat povědomí o umění na Slovensku a v okolních krajinách. Společně s další členkou spolku a umělkyní Nik Timkovou se podílela na přípravě a administrativním zpracování grantu od Fondu na podporu umenia (SVK) pro galerii A.M. 180 určenému na mezinárodní prezentace umělců.

Piotr Sikora vystudoval dějiny umění na Jagellonské univerzitě v Krakově, studoval také na Universita degli Studi di Pavia v Itálii. Působí jako kurátor, kritik a autor textů do výstavních katalogů. Je členem polské sekce AICA. Mezi lety 2013 a 2015 byl kurátorem ShowOFF Section v rámci festivalu fotografie Photomonth v Krakově. V MeetFactory v roce 2014 jako kurátor realizoval výstavu Český papež, dále například připravoval výstavu Intermarium v Centru pro současné umění Futura v Praze.

Mezi témata, která ho zajímají, patří otázka lokální identity, především oblast střední Evropy a její transformace po roce 1989. Dále se například zajímá o propojení současného umění s politikou, konkrétně o umělce, kteří se zabývají utopistickými politickými koncepty.

V roce 2015 získal Piotr Sikora stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví. V současnosti žije v Krakově a v Praze.

Společné cíle

Jak Kvočáková tak Sikora mají ohledně rezidenčního programu jasnou vizi – hlavní je propojit rezidenční umělce, kteří jsou často uzavřeni v jakési bublině, s českým kulturním prostředím. Kvočáková má konkrétně v plánu navázat komunikaci s českými teoretiky umění nebo jinými kurátory, kteří by měli v MeetFactory odborné přednášky. Stěžejní jí také přijde navázat spojení s českými uměleckými školami jako jsou např. AVU nebo UMPRUM. Zajímá jí i myšlenka, jak představit rezidenční program MeetFactory lidem, kteří se současnému umění spíše vyhýbají, protože mají pocit, že by mu nerozuměli. Sikora se pak na rezidenční program dívá jako na příležitost, jak naopak obohotit rezidenční program zvenčí mezinárodně uznávanými umělci, kteří v České republice svá díla doposud neprezentovali.

Podpoříte nás?

“Alternativní sonda do hlubin české kultury.” Jak už náš slogan napovídá, snažíme se být magazínem, který přináší čtenářům alternativní pohled na život kolem nás. Už od roku 2014 fungujeme jako nezávislý projekt několika autorů a přinášíme reportáže ze špinavých a divokých hlubin undergroundu, natáčíme a informujeme o subkulturách, zajímavých projektech, akcích a osobnostech, nebo jen píšeme články vlastním stylem. Jedeme zkrátka autorskou tvorbu, kterou nyní můžeš podpořit. Odvděčíme se ti pravidelným přísunem kvalitního obsahu, zahrnujícího originální články, videa a podcasty. Přispěním i nepatrné částky nám vyjádříte podporu, která nás motivuje do další tvorby. Každé takové podpory si nesmírně vážíme a předem z celého srdce děkujeme!

Podpořit