Studií o druhé světové válce bylo napsáno bezpočet, avšak i přesto se Normanu Ohlerovi v knize Totální rauš, drogy ve třetí říši podařilo nevídané – přijít s tématem dosud vědecky zevrubně neprobádaným. Nacismus a drogy.

Nacismus byl v jistém slova smyslu toxický. Zanechal světu chemické dědictví, které se nás dotýká dodnes: jed, který jen tak nezmizí. Ačkoliv se nacisté vydávali za čisté jedince, za podpory ideologie a pomocí propagandistické okázalosti a drakonických trestů prosazovali přísnou protidrogovou politiku, získala si za Hitlera oblibu jedna zvlášť návyková a nadmíru záludná látka.“

Přesně těmito slovy, jimiž přibližuje „lidovou drogu“ Pervitin, Norman Ohler uvozuje svou knihu. To, že se armády v průběhu dějin uchylovaly k nejrůznějším metodám, aby zvýšily bojeschopnost svých vojáků, v dnešní době člověka alespoň trochu informovaného pravděpodobně nepřekvapí. Nicméně rešerším v německých a amerických archivech, procházení dostupných materiálů k tématu a hovorům s pamětníky, vojenskými historiky a lékaři věnoval Norman Ohler pět let, a výsledkem je tato ucelená studie podrobně mapující užívání drog ve třetí říši, kterou nyní máme možnost držet v ruce.

Kniha, jež mapuje historii třetí říše od roku 1933 do roku 1945, střídá dva typy pasáží. Pasáže, které se zaměřují na postoj ke drogám samotného Vůdce, Adolfa Hitlera, a osob kolem něj, zejména jeho osobního lékaře Theodora Morella, plynule přecházejí v pasáže popisující distribuci drog mezi řadové vojáky, přičemž nejpůsobivěji z celé knihy vyznívá část popisující blitzkrieg jakožto amfetaminovou válku. Podstatné je, že si nedělá nárok na titul vědecké práce akademického historika. Ba naopak.

Sám autor opakovaně zdůrazňuje, že se jedná o konstrukce vytvářené na základě útržkovitých informací získávaných prací v archivech, která má ve čtenáři vyvolat otázky, nabídnout novou perspektivu pohlížení na tuto historickou epochu, přičemž čtenář se musí sám rozhodnout, zda bude nebo nebude informacím v ní uvedených věřit.

Kniha Totální rauš, drogy ve třetí říši je první populárně naučnou publikací z pera Normana Ohlera. A nutno dodat, že velice zdařilou, jež si dle redakce pozornost čtenářů právem zaslouží.

Zanechat komentář

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.