V současnosti můžeme komunikovat prakticky s celým světem. Někdo to zvládá hravě sám, jiný si vypomůže internetovými překladači a ten zbytek raději mlčí, protože nerozumí. A to je veliká, převeliká škoda. Stát sám sobě v cestě a nevyužít tolik možností, to snad ne! Nikdy není pozdě zlepšit si svou středoškolskou angličtinu. Kde nepomůže ani ta, využijete pomoc nějakého šikovného profesionála, který má  v malíčku tlumočení a překlady do jazyka jako je třeba angličtina.

Kde se vzalo, tu se vzalo…

Mezilidská potřeba komunikovat a porozumět si tu byla vždy, a tak není divu, že tlumočení je vůbec nejstarší formou zprostředkované jazykové komunikace a jeho počátky sahají do dávné historie. Tlumočení se uplatnilo hned na začátku vývoje lidské společnosti, především ve sféře náboženství, v obchodě, armádě, ale i v diplomacii. Už starověké státy spolu obchodovaly a bez porozumění to prostě nešlo. A pokud snad došlo k nějakým komunikačním šumům, rázem byl z toho střet zbraní.

Co je to tlumočení?

Tlumočení resp. překládání je specifický druh provedení textu z jednoho jazyka do druhého. Je to ústní forma překladu resp. bilingvní komunikace, při níž jde o překódování textu. Při tlumočení jde o operativní přenos informací, který se uskutečňuje prostřednictvím aktualizované řeči.

Rozlišujeme několik druhů tlumočení. Lze jej dělit podle komunikačního hlediska, podle způsobu využití komunikačního kanálu nebo podle techniky přenosu informací na tlumočení:

  • konsekutivní,
  • simultánní,
  • konferenční,
  • soudní.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je specifický druh tlumočení, při kterém může překládat pouze takový tlumočník, který je zapsán v seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů vedeném u Ministerstva spravedlnosti České republiky. Takový tlumočník je vyhledáván především při svatebních obřadech, při soudním jednání či při sepisování notářských zápisů.

Tak si klidně nechte poradit a přetlumočit vše, čemu nerozumíte.

 

Článek je reklamní sdělení

Zanechat komentář

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.